T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Siirt Eruh İlçe Halk Kütüphanesi

Kitap tasnif ve kütüphane raf sistemi hakkında

Kitap tasnif ve raf düzenleme çalışmaları bitirilmiştir. Kullanıcılarımıza Duyurulur.