T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Siirt Eruh İlçe Halk Kütüphanesi

Misyonumuz ve Vizyonumuz

 
Misyonumuz:
Halk kütüphanelerinin temel felsefesi gereği; cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, dil-din, eğitim ,kültür, sosyo-ekonomik politik görüş farkı gözetmeden Eruh İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu çalışanları olarak basılı ve yazılı her türden kaynağa kullanıcılarımızın ulaşmasını sağlamak ve hizmetlerimizi gelişen yeni teknolojilerle entegre ederek kullanıcılarımıza sunmaktır.
Vizyonumuz:
Kütüphanecilik ilkeleri ve standartları doğrultusunda bilim ve teknolojideki hızlı değişimle beraber hizmetlerimizi yepyeni teknolojilerle entegre ederek doğru ve düzenli bilgiyi sunan ve aynı serilikte kullanıcılarına  ulaştıran bir kütüphane kurmaktır.