T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Siirt Eruh İlçe Halk Kütüphanesi

Misyon ve Vizyon

 

 

Misyonumuz

Vizyonumuz


Halk kütüphanelerinin temel felsefesi gereği; cinsiyet, yaş, ırk, milliyet, dil-din, eğitim ,kültür, sosyo-ekonomik politik görüş farkı gözetmeden Eruh İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu çalışanları olarakbasılı ve yazılı her türden kaynağa kullanıcılarımızın ulaşmasını sağlamak ve hizmetlerimizi gelişen yeni teknolojilerle entegre ederek kullanıcılarımıza sunmaktır.

Kütüphanecilik ilkeleri ve standartları doğrultusunda bilim ve teknolojideki hızlı değişimle beraber hizmetlerimizi yepyeni teknolojilerle entegre ederek doğru ve düzenli bilgiyi sunan ve aynı serilikte kullanıcılarınaulaştıran bir kütüphane kurmaktır.